Home > Aktiviteter > Bästa alternativet
Bästa alternativet

Bästa alternativet

Skriv en fråga där svaret är A, B eller C.

Fördelen med denna typ av frågor är att de kan rättas och ge återkoppling automatiskt. En nackdel är att det måste finnas ett odiskutabelt facit.

Ett vanligt misstag i traditionell e-learning är att de flesta uppgifter blir just alternativfrågor eftersom de är så tacksamma att rätta. Det passar faktafrågor, men de mer intressanta uppgifterna i en utbildning har sällan svaret A, B eller C. Så använd gärna alternativfrågor som omväxling men blanda med mer kreativa aktiviteter.

Det blir oftast intressantare om deltagarna tillåts välja mer än ett alternativ. Något alternativ kanske ger många poäng, andra få och vissa kan ge minuspoäng.

Comments are closed.

Scroll To Top