Home > Aktiviteter > Berättelsekort
Berättelsekort

Berättelsekort

Ge laget en kortlek med ord och en bild på varje kort. T.ex.

  • Personer, t.ex. namn på medarbetare
  • Händelser, t.ex. ”visade sitt sanna jag”
  • Fraser, t.ex. ”tand för tand”
  • Saker ”megafon”

Låt den första deltagaren ta fem kort ur högen på bordet och utan betänketid hitta på en historia som använder orden på dessa kort. Lägg därefter ner korten på bordet och låt de andra i laget placerar dem i två högar på bordet, beroende på hur väl korten passade in i berättelsen och kändes trovärdiga. Den ena högen ger poäng, den andra inte. Om personen tvekar eller inte startar omedelbart ges inga poäng och korten läggs i högen utan poäng.

Nästa person i laget ska sedan ta fem nya kort och fortsätta på samma berättelse och försöka få poäng för alla sina kort. Fortsätt tills korthögen är slut.

Comments are closed.

Scroll To Top