Home > Aktiviteter > Brev till dig själv
Brev till dig själv

Brev till dig själv

Denna övning syftar till att reflektera om sina personliga mål. Varje deltagare får skriva ett e-mail till sig själv som fördröjs och skickas tillbaka till deltagaren om ett eller flera år.

Naturligtvis måste detta göras på ett sätt som garanterar att ingen förutom deltagaren själv kan få del av innehållet. Ett fysiskt brev med sigill är en lösning men det blir mycket administration. Det finns dock websidor med denna funktion, t.ex. emailalibi.com och www.futureme.org.

Uppgiften kan formuleras generellt eller specificeras till ett eller flera områden, t.ex.

Karriär
Vad jobbar du med om 5 år?
Vilken roll har du?
Vilken typ av företag jobbar du hos eller för?

Finansiellt
Hur mycket tjänar du?
Hur stor buffert har du?

Utbildning
Vad har du lärt dig som du inte kan idag?
Vilket kunskapsområde har du fördjupat?

Familj
Önskar du att något ändras vad gäller din familjesituation och relation med ev. partner?

Artistiskt
Vill du uppnå några konstnärliga mål?

Förhållningssätt
Är ditt förhållningssätt ett hinder för att uppnå dina mål?
Finns det något du vill förändra i ditt beteende eller sätt att förhålla dig till olika saker i ditt liv?

Fysiskt
Vad har du för mål vad gäller din hälsa?

Njutning
När njuter du av ditt liv som mest? Hur kan du få fler av de stunderna?

Välgörenhet
Vill du göra världen till en bättre plats?
Hur?

Comments are closed.

Scroll To Top