Home > Aktiviteter (page 5)

Category Archives: Aktiviteter

Feed Subscription<
Flödesschema

Flödesschema

Flödesscheman används oftast för att visualisera en process eller beslutsträd. Olika händelser ges olika former och dessa binds samman med pilar. Det finns en uppsjö av olika ritstandarder för processkartor men en bra grund är: Input (rektangel) Processteg (rektanglar eller ”fiskar”) Beslut (romb) Output (rektangel) Fördelen med att visualisera processen ... Read More »

Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram (kallas även orsak-verkan-diagram) åskådliggör orsaker till ett problem. Diagrammet består av en ”ryggrad” som i ena änden har ett ”huvud” där problemet skrivs in, av ”ben” som utgår från ”ryggraden” och slutar i (tänkbara) huvudorsaker till problemet och av mindre grenar på benen där allt mer detaljerade orsaker kan ... Read More »

Enkät

Enkät

Man kan baka in en webb-enkät i spelet som ett sätt att få större svarsfrekvens (jämfört med att skicka ut enkäten via mail). Enkäten kan göras individuellt men om deltagarna inte förstår en fråga så har de möjlighet att diskutera den i gruppen. Read More »

Effektkarta

Effektkarta

En effektkarta liknar till utseendet en tankekarta, och passar t.ex. för att definiera krav på t.ex. en IT-lösning eller i ett förändringsprojekt. Den kan förstås ritas för hand och fotograferas, men det finns många bra verktyg för att skapa digitala tankekartor. Kartan består av fyra nivåer: Den första nivån eller ... Read More »

Drömlag

Drömlag

Aktiviteten syftar till att hitta styrkor hos sina kollegor. Ge laget en projektbeskrivning att studera. Vi kan i detta fall anta att kunden är ett annat företag som behöver hjälp med ett förändringsprojekt, men kunden kan förstås också vara intern. Ge laget en kortlek där varje kort presenterar en kollega ... Read More »

Drivkrafter

Drivkrafter

Ska man arbeta med värderingar, personliga mål, CVn, hiss-pitchar och liknande så är det en bra början att definiera sina egna drivkrafter. Vilka områden, situationer eller syften gör just dig engagerad? Svaret på denna uppgift kan vara att varje deltagare beskriver sina drivkrafter i fritext. En annan variant är att ... Read More »

Djävulens advokat

Djävulens advokat

Begreppet har sitt ursprung i den katolska kyrkan, där en person hade i uppgift att kritiskt granska varje påstått bevis för en föreslagen helgonkandidat. Numera är detta en metod för att finslipa argument och uppnå enighet. Ge tre personer i gruppen i uppgift att argumentera för en ståndpunkt som borde ... Read More »

Dilemma med rollspel

Dilemma med rollspel

Övningen går ut på att lösa ett dilemma. Ge varje deltagare en persona och ett manuskort. En persona är en kort beskrivning av en karaktär, t.ex. Ove, 60-årig man med konservativa värderingar och rättshaverist på heltid. Manuskorten beskriver ett replikskifte mellan rollfigurerna som deltagarna ska spela upp. Men manuset innehållet ... Read More »

Dilemma med video

Dilemma med video

Ett välbeprövat upplägg är att visa en film med ett dilemma. Karaktären i filmen ställs inför ett svårt beslut och ges en handfull definierade alternativ (A, B, C eller D). Inget av alternativen ska vara enbart positivt eller enbart negativt. Deltagarna diskuterar fram ett beslut och får sedan se hur ... Read More »

Debatt

Debatt

Ge deltagarna i laget olika roller och manuskort. Någon måste argumentera för åsikt A och någon annan för åsikt B. En tredje deltagare blir ordförande i debatten och ser till att båda debattörerna får lika mycket tid. Den fjärde deltagaren blir domare som avgör vem som vinner. Domaren skriver ner ... Read More »

Scroll To Top