Home > Aktiviteter > Dilemma med video
Dilemma med video

Dilemma med video

Ett välbeprövat upplägg är att visa en film med ett dilemma. Karaktären i filmen ställs inför ett svårt beslut och ges en handfull definierade alternativ (A, B, C eller D). Inget av alternativen ska vara enbart positivt eller enbart negativt.

Deltagarna diskuterar fram ett beslut och får sedan se hur filmen fortsätter baserat på sitt beslut. Det är alltså fem filmer totalt, en inledning och fyra alternativa slut.

Comments are closed.

Scroll To Top