Home > Aktiviteter > Effektkarta
Effektkarta

Effektkarta

En effektkarta liknar till utseendet en tankekarta, och passar t.ex. för att definiera krav på t.ex. en IT-lösning eller i ett förändringsprojekt. Den kan förstås ritas för hand och fotograferas, men det finns många bra verktyg för att skapa digitala tankekartor.

Kartan består av fyra nivåer:

  • Den första nivån eller centrum av tankekartan beskriver de förändringar man vill uppnå eller effektmålet med IT-lösningen. Vad är den största vinsten jag uppnår genom att använda produkten/tjänsten? Det räcker med en kort, kärnfull mening som sammanfattar.
  • Nivå två består av målgrupper och här kan man med fördel använda personas. Prioritera! Skriv en etta framför din viktigaste målgrupp, osv.
  • Den tredje nivån beskriver vad respektive målgrupp behöver göra. “Vad?” beskriver målgruppens användningsmål med produkten. Vad är det för problem de har, som de försöker lösa med hjälp av produkten?
  • Den fjärde nivån talar om hur dessa åtgärder ska göras. Ibland behöver dessa delas in i grupper. Det får inte finnas en funktionalitet i din digitala produkt som inte leder fram mot ett Effektmål!

Comments are closed.

Scroll To Top