Home > Aktiviteter > Enkät
Enkät

Enkät

Man kan baka in en webb-enkät i spelet som ett sätt att få större svarsfrekvens (jämfört med att skicka ut enkäten via mail). Enkäten kan göras individuellt men om deltagarna inte förstår en fråga så har de möjlighet att diskutera den i gruppen.

Comments are closed.

Scroll To Top