Home > Aktiviteter > Fiskbensdiagram
Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram (kallas även orsak-verkan-diagram) åskådliggör orsaker till ett problem. Diagrammet består av en ”ryggrad” som i ena änden har ett ”huvud” där problemet skrivs in, av ”ben” som utgår från ”ryggraden” och slutar i (tänkbara) huvudorsaker till problemet och av mindre grenar på benen där allt mer detaljerade orsaker kan skrivas in.

En typ av fiskbensdiagram kallas 7M-diagram och då är sju ben redan givna: Management, Människa, Metod, Mätning, Maskin, Material, Miljö.

Rita på papper och fotografera eller använd ett mindmap-verktyg på surfplattan.

Comments are closed.

Scroll To Top