Home > Aktiviteter > Flödesschema
Flödesschema

Flödesschema

Flödesscheman används oftast för att visualisera en process eller beslutsträd. Olika händelser ges olika former och dessa binds samman med pilar. Det finns en uppsjö av olika ritstandarder för processkartor men en bra grund är:

  • Input (rektangel)
  • Processteg (rektanglar eller ”fiskar”)
  • Beslut (romb)
  • Output (rektangel)

Fördelen med att visualisera processen är att användaren lättare förstår den och kanske också kan hitta brister, flaskhalsar och andra funktioner. Det är ett utmärkt verktyg för att ena en grupp om ett arbetssätt då det är flexibelt.

Man använder antingen post-it lappar på en vägg eller ett ritprogram anpassat just för processkartor. Det vanligaste är Microsoft Visio för PC men det finns många alternativ t.ex. Omnigraffle för Mac och Draw.io som är en gratis molntjänst. (www.draw.io)

Det finns också verktyg som inte bara visualiserar processen utan också modellerar den, dvs. digitalt simulerar processen för att hitta dess svagheter. Dessa verktyg kallas Business Process Model and Notification (BPMN) och ett exempel är Bizagi.

Svagheten med flödesscheman är när man vill kommunicera dem utanför den grupp som skapat dem. Visserligen är de väldigt logiska men rent pedagogiskt kan man med fördel illustrera dem eller exemplifiera dem i en berättelse.

Comments are closed.

Scroll To Top