Home > Aktiviteter > Hiss-pitch
Hiss-pitch

Hiss-pitch

Ordet hiss-pitch kommer från scenariot att du träffar en potentiell uppdragsgivare i en hiss och bara har några sekunder på dig att sälja dina konsulttjänster. Målet är inte att få med hela sitt CV utan att göra den andre nyfiken och vilja veta mer.

En metod att skapar en hiss-pitch är att svara på fyra frågor.

  • Vem är du?
  • Vilket problem kan du lösa?
  • Hur skiljer du dig från dina konkurrenter?
  • Vilka drivkrafter har du?

Avsluta gärna din hisspitch med en fråga som leder konversationen vidare.

Med denna metod blir din hisspitch ofta längre än 30 sekunder sekunder. Det är en stor fördel om din hisspitch går att variera i längd beroende på situation. Vad säger du om du bara har 5 sekunder på dig?

Aktiviteten bör även inkludera att testa den på de andra deltagarna i laget, få återkoppling och därefter justera den.

En bra variant av denna aktivitet är att skriva en hisspitch åt en kollega baserat på vad man redan vet och genom att läsa kollegans CV. Övningen får då dubbla syften. Dels vässar du din kollegas hiss-pitch utan att begränsas av jantelagen. Dels lär du känna dina kollegors styrkor bättre och ni kan lättare hjälpa varandra att hitta uppdrag.

Comments are closed.

Scroll To Top