Home > Aktiviteter > Jury
Jury

Jury

Beskriv en situation eller ett problem, t.ex. försämrat resultat för svenska elever i PISA-undersökningen.

Lista roller och omständigheter som påverkar situationen i någon riktning, t.ex. skolverket, betygsregler, privatisering, lärarutbildningen, lärarnas status, föräldrarna och vad som mäts i undersökningen.

Låt deltagarna agera domare i en jury och gradera varje omständighet på en skala från ”Försämrar” till ”Förbättrar”.

Be dem motivera de beslut som avviker från genomsnittet.

En variant är att varje domare tilldelas varsitt kriterium att bedöma, t.ex. kostnad, funktion, tid och design.

Aktiviteten har dubbla syften. Dels är det en läraktivitet att bedöma andras förslag, dels låter vi deltagare utvärdera andra lags resultat, vilket avlastar instruktören.

Comments are closed.

Scroll To Top