Home > Aktiviteter > Klassisk hjärnstorm
Klassisk hjärnstorm

Klassisk hjärnstorm

Ge gruppen ett problem att lösa, en fråga eller en produkt att förbättra.

Uppmuntra alla att delta och tillåt ingen censur eller negativa kommentarer.

För att undvika tolkningar är det bra om deltagarna själva dokumenterar sina idéer, förslagsvis med en anpassad app eller mjukvara. Uppmuntra kvantitet framför kvalitet i första skedet.

Efter hjärnstormen kan man arbeta vidare på många olika sätt, till exempel genom att välja några idéer att diskutera vidare i grupper, värdera idéerna genom röstning (pluppning), kategorisera dem i grupper eller analysera dem.

Comments are closed.

Scroll To Top