Home > Aktiviteter > Nyckelord
Nyckelord

Nyckelord

En traditionell metod för att lära sig innehållet från en text är att skriva ner nyckelord.

Det kräver mer av hjärnan att analysera vilka ord som är viktiga i en text än att bara förstå texten. Det gör att kunskapsnivån blir högre.

Kunskapsnivå är ett begrepp från Benjamin Blooms taxonomi, där han redan på 1950-talet definierade sex nivåer eller steg i lärandet:

  1. Memorera = Att minnas det man lär sig
  2. Förståelse
  3. Tillämpning = Att kunna utföra något med det men lärt sig.
  4. Analys = Att kunna se samband mellan olika delar av innehållet.
  5. Syntes = Att kunna dra egna slutsatser.
  6. Utvärdering = Att kunna producera, planera och generera något nytt.

Skillnaden mellan att enbart läsa en text och att hitta nyckelorden i texten är att gå från 1 till 4, dvs en betydligt högre nivå i lärandet.

En variant på denna aktivitet är att sammanfatta något, t.ex. en kollegas CV.

En annan variant är att begränsa övningen till ett enda ord. Det kan vara vilken känsla man får av en övning eller vad man tar med sig från en aktivitet.

Comments are closed.

Scroll To Top