Home > Aktiviteter > Riskanalys
Riskanalys

Riskanalys

Det finns alltid risker och denna aktiviteten används för att fokusera på de risker som har hög sannolikhet och drastiska konsekvenser.

Steg ett är en hjärnstorm av något slag. Ge gruppen ett ämne och låt dem lista alla risker de kan komma på.

Steg yvå är att gradera dessa risker på två skalor. Hur sannolikt är det att den ska inträffa? Hur allvarliga blir konsekvenserna om den inträffar?

Man brukar använda en skala från ett till fyra, där fyra betyder mycket sannolikt respektive mycket stor och negativ konsekvens.

Därefter multiplicerar man graderingen från de två skalorna och rangordnar riskerna med högst produkt först. En risk som bedöms som mycket sannolik (fyra) och har allvarlig konsekvens (fyra) hamnar alltså överst med produkten 16 och bör prioriteras först.

Sista steget är förstås att föreslå och planera åtgärder för att antingen minska sannolikheten för de största riskerna inträffar eller förebygga konsekvenserna.

Comments are closed.

Scroll To Top