Home > Aktiviteter > Simulera före och efter
Simulera före och efter

Simulera före och efter

En stor andel företagsspel är simuleringar. Man låter helt enkelt deltagarna testa en metod, verktyg eller liknande i en miljö där de tillåts göra fel. Det kan vara ett spel som simulerar ett företags ekonomi och lär ut årsredovisning, ett projekt där man provar en agil projektmetod, en logistikkedja med eller utan synlighet eller konsekvenserna av olika strategiska beslut i en ledningsgrupp.

De flesta simuleringsspel brukar ske i två eller flera faser. Först simulerar man ett scenario utan ”rätt” metod/verktyg och då ska det ur pedagogisk synpunkt helst inte gå så bra. I nästa fas får de använda ”rätt” metod/verktyg och då ska helst resultatet visa på en tydlig förbättring.

Man mäter ofta deltagarnas resultat med hjälp av en virtuell valuta. I bästa fall kan man analysera de två faserna i detalj och visa vilka beslut eller andra orsaker som gav störst förbättring.

Comments are closed.

Scroll To Top