Home > Aktiviteter > Skapa en ny aktivitet
Skapa en ny aktivitet

Skapa en ny aktivitet

Co-create

Börja med att ge varje lag ett specifikt ämne att studera, t.ex. dialekter. Tala om vad utbildningsmålet är och vad läroplanen säger om det är relevant.

När deltagarna studerat ämnet ska de välja en aktivitetsmall som passar och skapa en egen aktivitet. Det innebär att de skapar innehåll genom att sammanfatta det viktigaste ur innehållet och väljer ut eller skapar bilder eller video.

För varje aktivitetsmall finns det redan instruktioner, men de kanske behöver justeras beroende på ämnet. Vissa mallar behöver också nya svarsalternativ och den generella återkopplingen behöver anpassas.

De skapar aktiviteten i Gamified Learning Tool och låter sedan andra lag i klassen provspela och utvärdera. Var aktiviteten roligt? Var innehållet relevant? Lärde man sig mycket? Hur kan aktiviteten förbättras?

När laget fått denna återkoppling från klassen har de chansen att finslipa och förbättra. De bästa aktiviteterna kan sedan användas för nästa klass.

Man kan också göra det som en stafett, där ett lag får förbättra aktiviteter som andra lag har skapat. Naturligtvis får de utvärderas för att avgöra om de blev bättre eller inte.

När deltagarna själva får skapa och utvärdera innehållet ökar engagemanget och vi får ett självförbättrande utbildningsspel.

Comments are closed.

Scroll To Top