Home > Aktiviteter > Sortera lappar
Sortera lappar

Sortera lappar

Den klassiska versionen av denna workshopmetod sker normalt i fem steg.

  1. Instruktören (facilitatorn) presenterar syftet med workshopen och ämnet
  2. Varje deltagare listar sina idéer på post-it-lappar
  3. Varje deltagare läser upp sina lappar och placerar dem på en vägg
  4. Instruktören leder en sortering av lapparna i grupper efter ämne
  5. Varje grupp sammanfattas och leder till en åtgärdslista.

Svagheterna med denna version är att deltagarna från sina platser inte kan läsa lapparna och det ofta faller på instruktören att sortera och sammanfatta. Dessutom innebär denna metod en del efterarbete med att dokumentera idéerna.

www.stormboard.com en mycket bra webb-app som löser dessa tre svagheter. Varje deltagare skriver sina lappar på sin egen dator, surfplatta eller mobil och de blir omedelbart synliga både på de andra deltagarnas skärmar samt på instruktörens projektor.

Alla kan läsa, förbättra och kommentera varandras idéer. Dessutom kan sorteringsjobbet göras gemensamt, vilket ställer mindre krav på instruktören. Eftersom allt är digitalt från början så blir det minimalt efterarbetet för instruktören att dokumentera och hen slipper tolka handskriven text. Ytterligare en fördel är att verktyget tillåter deltagare på distans.

Stormboard är gratis för upp till fem skärmar och är lätt att kombinera med Gamified Learning Tool.

Comments are closed.

Scroll To Top