Home > Aktiviteter > Stegvis hjärnstorm
Stegvis hjärnstorm

Stegvis hjärnstorm

En klassisk hjärnstorm kan vara mycket effektiv men har ändå några risker:

 • Alla försöker göra sin röst hörd och har svårt att fokusera på att lyssna
 • Mycket prat gör det svårt att koncentrera sig
 • Eftersom deltagarna inspireras av varandra blir idéerna ibland ganska lika

Dessa risker kan minimeras genom att dela in hjärnstormen i flera steg:

 1. Ge gruppen ett problem att lösa, en fråga eller en produkt att förbättra.
 2. Låt deltagarna individuellt lista idéer. Både steg ett och två kan med fördel göras flera dagar i förväg.
 3. Varje deltagare presenterar sina idéer för gruppen, utan att få kommentarer eller att nya idéer presenteras.
 4. Gruppen röstar fram de bästa idéerna.
 5. Gruppen försöker gemensamt förbättra de bästa idéerna i en klassisk hjärnstorm.
 6. Låt nu deltagarna arbeta vidare individuellt med de bästa idéerna eller nya som skapats under diskussionen.
 7. Upprepa steg tre, fyra och fem.
 8. Summera och dokumentera de bästa idéerna

Metoden ger en större spridning av idéer eftersom varje deltagare först får fundera på egen hand. Metoden är också mer demokratisk då alla får chans att berätta om sina idéer.

Comments are closed.

Scroll To Top