Home > Aktiviteter > SWOT-analys
SWOT-analys

SWOT-analys

Syftet med denna aktivitet är att analysera en produkt, en tjänst, ett företag eller person.

  • S står för Strength, dvs Styrkor. Företaget kanske är marknadsledare och har bra resurser och kompetenser.
  • W står för Weaknesses, dvs. svagheter. Företaget kanske är okänt bland kunderna, har dålig kvalitet och höga priser.
  • O står för Opportunities, dvs. möjligheter. Det kan handla om konjunktur, demografiska förändringar, ny teknik,
  • T står för Threats, dvs hot. Det kan handla om ett politiskt beslut eller att konkurrenten lanserar en ny produkt.

Ge gruppen ett ämne och be dem lista styrkor, svagheter, möjligheter och hot i fyra listor.

En liknande metod för omvärldsanalys är PEST (Politik, Ekonomi, Sociala faktorer och Teknologi). Ibland bygger man på med extra bokstäver för miljö och legala aspekter.

Comments are closed.

Scroll To Top