Home > Aktiviteter > Tankekarta
Tankekarta

Tankekarta

”Mindmap”

En tankekarta är ett bra sätt att visualisera sina anteckningar eller resultatet av en hjärnstorm.

Ge gruppen ett centralt ämne, t.ex. ett problem. Från mitten drar ni linjer och på dessa skriver ni rubriker relaterade till ämnet. Från dessa linjer kan du sedan dra ytterligare linjer där du noterar underrubriker. Försök minimera mängden text till fördel för illustrationer. Många färger och mycket bilder gör det lättare att komma ihåg innehållet.

Tankekartan kan göras med papper och penna eller med en anpassad programvara, t.ex. Mindjet, iMindMap, Freemind eller Xmind. En fördel med programvara är att det är lätt att gruppera om sin karta allt eftersom. En annan är att ni kan arbeta tillsammans, till och med på distans.

Comments are closed.

Scroll To Top