Home > Aktiviteter > Termometer
Termometer

Termometer

Ge deltagarna ett påstående och be dem gradera på en skala hur mycket de håller med.

Man kan göra övningen genom att be deltagarna ställa sig längs en tänkt skala/termometer. Klassrummet högra vägg kan betyd Ja – absolut, och den motsatta väggen betyda: Håller definitivt inte med.

Man kan också genomföra övningen digitalt på surfplattan.

Låt två deltagare med olika åsikter motivera varför de valt att ställa sig just där på skalan.

Förslag till påståenden på temat konflikter:

 • Jag har inga konflikter.
 • Konflikter är jobbiga.
 • Konflikter är spännande.
 • Alla konflikter kan lösas, bara man vill.
 • Konflikter finns i alla relationer.
 • Våld är alltid fel.
 • Det är rätt att använda våld för att försvara sitt land/sig själv/sina saker/sin familj.
 • Det är bättre att vara passiv när man ser en orättvisa begås än att använda våld.
 • Vi människor kan lära oss att hantera konflikter utan våld.
 • Det är främst religioner som ger upphov till krig.
 • Ibland är det rätt att starta krig.
 • Det är en fredshandling att sabotera ett vapen.
 • Det goda i människan är större än det onda.
 • Det är en våldshandling att stå passiv när vi ser människor lida i andra länder.
 • Våld uppstår främst genom rädsla.
 • Man kan aldrig uppnå något positivt med våld.
 • Vi lever i ett fredligt land idag.

Comments are closed.

Scroll To Top