Home > Aktiviteter > Test
Test

Test

Att låta deltagarna göra ett test kan ha många syften.

Beställaren vill kanske mäta resultatet genom att ta reda på hur mycket deltagarna lärt sig genom att göra samma prov före och efter utbildningen. Det motsvarar nivå två i Donald Kirkpatricks modell.

 1. Reaktion
  Hur upplevde deltagarna utbildningen?
 2. Lärande
  På vilket sätt ökade deltagarnas kunskapsnivå och kompetens?
 3. Beteendeförändring
  På vilket sätt har beteenden och arbetssätt förändrats?
 4. Resultat
  Vilken effekt har uppstått i företaget till följd av utbildningsprogrammet?

Ett annat syfte kan vara att beställaren vill veta vilken kompetensnivå deltagarna har i ämnet, t.ex. för att ge rätt arbetsuppgifter till rätt person.

Ett annat syfte kan vara att använda test som en egenanalys av en kompetens och låta resultatet styra vad nästa nivå i utbildningen blir. Behöver man göra om en nivå, gå vidare till nästa eller hoppa direkt till en mer avancerad nivå?

Slutligen kan test användas för att deltagarna ska använda något de lärt sig tidigare i utbildningen. Hjärnan minns mer om inlärningen är utspridd över flera dagar och ett sätt att åstadkomma det är att ge deltagarna ett kort test på det de lärde sig dagen innan. Förslagsvis kan det ske via deltagarnas mobiler.

Comments are closed.

Scroll To Top