Home > Aktiviteter > Tillämpa
Tillämpa

Tillämpa

Beskriv först ett innehåll i form av en idé, koncept, metod eller princip och låt deltagarna tillämpa detta på sin arbetsuppgift och yrkesroll.

Låt dem fundera och skriva ner ett konkret exempel på hur innehållet skulle kunna bli relevant för dem. T.ex. hur en typiskt arbetsdag skulle påverkas om de började arbeta mer enligt Lean-principerna.

Comments are closed.

Scroll To Top