Home > Aktiviteter > Värderingskort
Värderingskort

Värderingskort

Gör en kortlek med värderingsord, t.ex. frihet, ärlighet och engagemang.

Ge varje deltagare fem kort och lägg resten i en hög på bordet med baksidan upp. Den första deltagaren tar ett kort ur högen så att hen får sex kort på hand. Välj ut det kort som minst stämmer överens med ens egna värderingar. Detta kort placeras med ordet synligt på bordet och påbörjar då hög nummer två. Deltagaren behåller alltså de fem kort som bäst stämmer med personens värderingar.

När ett kort slängs i hög nummer två, kan vilken spelare som helst plocka upp det och byta ut det mot ett annat.

Deltagare två fortsätter och tar det översta kortet ur hög ett, behåller de fem ”bästa” och slänger ett kort i hög nummer två. Fortsätt tills hög ett är slut.

Visa era kort för de andra i laget och motivera varför ni valt att behålla dem. Skriv ner era ord på surfplattan.

Syftet med övningen är förstås att deltagarna ska fundera över sina värderingar och hur väl de stämmer med företagets värderingar.

Comments are closed.

Scroll To Top