Home > Aktiviteter

Category Archives: Aktiviteter

Feed Subscription<
Test

Test

Att låta deltagarna göra ett test kan ha många syften. Beställaren vill kanske mäta resultatet genom att ta reda på hur mycket deltagarna lärt sig genom att göra samma prov före och efter utbildningen. Det motsvarar nivå två i Donald Kirkpatricks modell. Reaktion Hur upplevde deltagarna utbildningen? Lärande På vilket ... Read More »

Gissa vem

Gissa vem

Aktiviteten går ut på att lära känna sina kollegor och deras egenskaper och kompetenser. En variant är att visa deltagarna en film som beskriver en kollega. I början är ledtrådarna svåra men blir efter hand lättare. Laget får bara svara en gång. Antalet poäng beror på hur snabbt de svarar, ... Read More »

Kostnad-nytta-analys

Kostnad-nytta-analys

Aktiviteten används för att systematiskt jämföra olika alternativ. Vilket ger mest nytta per krona? Beskriv beslutet och ge laget en lista med alternativ. Tala också om vem som är målgruppen. Be dem bedöma respektive alternativs kostnad. Ge exempel på vilka kostnader som ska tas med och över vilken tidsperiod. Kostnader ... Read More »

Processpussel

Processpussel

Aktiviteten syftar till att lära ut och testa en process. Skriv ut processen på tjockt papper, kartong eller skumplastskivor (även kallad ”cellpannå”, ”foamboard” eller ”kapaskiva”, normalt fem mm tjock). Skär eller klipp ut varje processteg så att de kan användas som pusselbitar. Ge varje lag ett pussel och be dem ... Read More »

Gör en affisch

Gör en affisch

Aktiviteten är en kombination av aktiviteterna ”Nyckelord” och ”Illustration”. Låt deltagarna studera ett ämne och hitta nyckelord och slutsatser. Ge dem ett stort papper och pennor och be dem skapa en affisch som förmedlar ämnet. T.ex. Titel Slogan Illustration Uppmaning till handling Nyckelord Placera sedan affischen på väggen så att ... Read More »

Skapa en ny aktivitet

Skapa en ny aktivitet

Co-create Börja med att ge varje lag ett specifikt ämne att studera, t.ex. dialekter. Tala om vad utbildningsmålet är och vad läroplanen säger om det är relevant. När deltagarna studerat ämnet ska de välja en aktivitetsmall som passar och skapa en egen aktivitet. Det innebär att de skapar innehåll genom ... Read More »

Värderingskort

Värderingskort

Gör en kortlek med värderingsord, t.ex. frihet, ärlighet och engagemang. Ge varje deltagare fem kort och lägg resten i en hög på bordet med baksidan upp. Den första deltagaren tar ett kort ur högen så att hen får sex kort på hand. Välj ut det kort som minst stämmer överens ... Read More »

Valspråk

Valspråk

Låt deltagarna definiera sitt personliga valspråk eller föreslå ett motto för sin organisation. Ett valspråk, motto eller devis är en ofta kort och kärnfull sentens som uttrycker vad en person eller organisation har som mål eller underliggande tanke. Ett närliggande begrepp är slogan, som är ett uttryck för att göra ... Read More »

Tillämpa

Tillämpa

Beskriv först ett innehåll i form av en idé, koncept, metod eller princip och låt deltagarna tillämpa detta på sin arbetsuppgift och yrkesroll. Låt dem fundera och skriva ner ett konkret exempel på hur innehållet skulle kunna bli relevant för dem. T.ex. hur en typiskt arbetsdag skulle påverkas om de ... Read More »

Termometer

Termometer

Ge deltagarna ett påstående och be dem gradera på en skala hur mycket de håller med. Man kan göra övningen genom att be deltagarna ställa sig längs en tänkt skala/termometer. Klassrummet högra vägg kan betyd Ja – absolut, och den motsatta väggen betyda: Håller definitivt inte med. Man kan också ... Read More »

Scroll To Top