Home > Aktiviteter > Fortsätt meningen
Fortsätt meningen

Fortsätt meningen

Deltagarna får en påbörjad mening som de ska avsluta. Målet är att höja deltagarnas självkännedom och självförtroende. Exempel:

  • Jag är bra på att …
  • Jag får ibland beröm när jag …
  • Något som jag klarar av att göra nu, som jag inte kunde tidigare, är att …
  • Jag vill bli bättre på att …
  • Jag vill lära mig att …
  • Jag är rädd för att …
  • Jag önskar jag hade modet att …
  • Jag blir irriterad då …

Comments are closed.

Scroll To Top