Journalist

Journalist

Ge varje deltagare i gruppen varsin fråga. Är det i början av en utbildning kan det vara: Vilka förväntningar har du? Vilka är dina erfarenheter av …? Vad känner du till om …? Medan det i slutet av en utbildning passar bättre med: Vad var bra? Vad kan bli bättre? ... Read More »

Illustration

Illustration

Ge deltagarna antingen ett ord eller ett ämne att studera. Låt dem sedan illustrera ordet/ämnet genom att rita en bild, antingen med papper och penna eller med ett ritprogram. Mest utmanande och lärorik blir övningen om ämnet är abstrakt och deltagarna behöver hitta på bilder till ord som ”ärlighet”, ”agil”, ... Read More »

Kort i pannan

Kort i pannan

Ge en av deltagarna ett kort som hen inte får titta på utan placera på sin egen panna så att de andra i laget kan se det. Kortet kan t.ex. vara ett foto på en kollega. Deltagaren ska nu försöka lista ut vem personen är genom att ställa ja-eller-nej-frågor till ... Read More »

Klassisk hjärnstorm

Klassisk hjärnstorm

Ge gruppen ett problem att lösa, en fråga eller en produkt att förbättra. Uppmuntra alla att delta och tillåt ingen censur eller negativa kommentarer. För att undvika tolkningar är det bra om deltagarna själva dokumenterar sina idéer, förslagsvis med en anpassad app eller mjukvara. Uppmuntra kvantitet framför kvalitet i första ... Read More »

Hiss-pitch

Hiss-pitch

Ordet hiss-pitch kommer från scenariot att du träffar en potentiell uppdragsgivare i en hiss och bara har några sekunder på dig att sälja dina konsulttjänster. Målet är inte att få med hela sitt CV utan att göra den andre nyfiken och vilja veta mer. En metod att skapar en hiss-pitch ... Read More »

Gissa vad som ritas

Gissa vad som ritas

Att se en illustration växa fram är fängslande och skapar nyfikenhet! Denna aktivitet kan göras på flera sätt och syften. Man kanske vill lära känna sina kollegor, illustrera värderingsord eller öva sig i glosor. Ta ett porträtt på en kollega och omvandla det till en video där porträttet ritas upp ... Read More »

Ge återkoppling

Ge återkoppling

Se en film med ett scenario från organisationens verksamhet, t.ex. ett kundbesök eller en konfliktsituation, där skådespelaren agerar mot kameran. Varje deltagare ska nu formulera återkoppling till skådespelaren i ett givet format med 3 steg: Upplevelse När jag såg/hörde dig säga/göra … Konsekvens Kände/blev jag … Önskad förändring Jag önskar ... Read More »

För- och nackdelar

För- och nackdelar

En väldigt enkel och intuitiv hjärnstormsövning. Gruppen får ett ämne och ska lista så många för- och nackdelar de kan, gärna under en begränsad tid. Ämnet kan vara: En av organisationens tjänster eller produkter Ett förändringsprojekt Att anlita en viss leverantör Att använda en viss komponent eller tjänst En funktion ... Read More »

Frågesport

Frågesport

Spelet lämpar sig bäst för en surfplatta, inte bara för att det är en användarvänlig plattform, utan också för att vi då kan dra nytta av alla andra roliga och pedagogiska appar. En mycket bra app för frågesport är Kahoot. Deltagarna får svara på traditionella flervalsfrågor, men det som gör ... Read More »

Fortsätt meningen

Fortsätt meningen

Deltagarna får en påbörjad mening som de ska avsluta. Målet är att höja deltagarnas självkännedom och självförtroende. Exempel: Jag är bra på att … Jag får ibland beröm när jag … Något som jag klarar av att göra nu, som jag inte kunde tidigare, är att … Jag vill bli ... Read More »

Scroll To Top